we predikt

Client: Info

Lotte Huiskamp

Rowie Driessen

Sico Kroes

Demi van Oirschot

Jordan Valentijn

Ontwerpvraag

"Hoe kunnen wij het gedrag van een product ontwerpen dat gebruik maakt van kennis uit het netwerk om voorspellingen te doen over de toekomstige wensen van de gebruiker?"

Connect with us

Bezoek onze case-studyMeet op MS Teams

Leave us some feedback, thanks :)